Nieuwe woonwijk Laarhove in Zuidlaren krijgt fietspad

5 maanden geleden gepubliceerd

De nieuwe woonwijk Laarhove in Zuidlaren zal worden voorzien van een fietspad aan de oostzijde. De gemeenteraad van Tynaarlo heeft een bedrag van een kwart miljoen euro gereserveerd voor dit project.

Aankoop grond

Het gereserveerde bedrag is onder andere nodig voor de aankoop van een stuk grond tussen het Prins Bernhardhoeve-terrein en Osbroeken in Zuidlaren. Dit gebied is momenteel in gebruik als landbouwgrond. De gemeente Tynaarlo heeft reeds ‘passende afspraken’ gemaakt met de eigenaar van de grond over de verkoop hiervan.

Groene zone

Met de aanleg van het fietspad wordt de zogenaamde ‘Hunze-as’ doorgetrokken. Deze groene zone is bedoeld om het dorpscentrum te verbinden met de nieuwe woonwijk Laarhove en het naastgelegen Tusschenwater. De voltallige raad ging akkoord met de aankoop van in totaal vijfduizend vierkante meter grond voor dit project.

Mogelijke subsidie

De gemeente Tynaarlo onderzoekt momenteel of er ook een bijdrage vanuit de provincie Drenthe en de Regio Groningen-Assen mogelijk is voor de aanleg van het fietspad.